The Rape of Lucretia – Benjamin Britten | Dutch National Opera Academy

Datum/Tijd
Datum - 18/01/2018
20:00 - 22:00 uur

Locatie
Koninklijk Conservatorium | Kees van Baarenzaal

Categorie


THE RAPE OF LUCRETIA

De Britse componist Benjamin Britten schreef de opera The Rape of Lucretia (De verkrachting van Lucretia) in 1946. Het verraste velen dat hij na zijn eerdere grootschalige opera Peter Grimes nu met een intiem en kleinschalig werk kwam, waarin hij alle vocale aandacht aan een kleine schare zangers kon schenken. In deze spannende en tegelijkertijd broeierige opera staan de mooie Romeinse Lucretia en haar rijke emotionele leven centraal. Zij wordt op fatale wijze belaagd door Tarquinius, die haar hele bestaan onherstelbaar zal verstoren. Op ingenieuze wijze vertelt Britten ons het verhaal, soms door de ogen van de karakters, maar soms ook door de ogen van twee buitenstaanders, die onverwacht en ongewild verstrikt raken in het tragische relaas van Lucretia.

In deze productie van Dutch National Opera Academy geven regisseur Maria Riccarda Wesseling en dirigent Karel Deseure leiding aan een team van jonge frisse stemmen. Zij plaatsen het verhaal in een herkenbare omgeving, want het gegeven van The Rape of Lucretia is tijdloos. Vragen over liefde en trouw, geweld en verlangen, en de stille hoop op een oplossing houden ons allemaal bezig. De thematiek van het werk – het tragische verlies van onschuld – zou het hele oeuvre van Benjamin Britten gaan bepalen.


English:

The British composer Benjamin Britten wrote the opera The Rape of Lucretia in 1946. Many were surprised that after the large-scale opera Peter Grimes, Britten now came with an intimate and small-scale work, with which he could direct all vocal attention to a small ensemble of singers. Central to this exciting yet sultry opera is the beautiful Lucretia from Rome and her richly emotional life. She is fatally besieged by Tarquinius, who will irrevocably endanger her life. Ingeniously Britten tells us the story, at times through the eyes of the characters, at other times through the eyes of two outsiders, who, unexpectedly and unwanted, become entangled in Lucretia’s tragic tale.

In this production by the Dutch National Opera Academy, director Maria Riccarda Wesseling and conductor Karel Deseure lead a team of fresh young voices. They situate the story in familiar surroundings, as the central idea of The Rape of Lucretia is timeless. Questions about love and fidelity, violence and yearning, and the silent hope for a solution occupy us all. The theme of the opera – the tragic loss of innocence – was to determine the rest of Benjamin Britten’s works.

Let op! Verschillende rolverdelingen per show!
Cast:

17 & 20 januari 2018: Deborah Saffery, Stefan Kennedy, Stephanie DesJardins, Alexander de Jong, Emmanuel Franco, Jasper Leever, Serena Perez, Judith Weusten

18 & 21 januari 2018: Nina van Essen, Zachery VanderMeulen, Helena Koonings, Alexander de Jong, Emmanuel Franco, Jasper Leever, Serena Perez, Judith Weusten

Kaarten zijn HIER te verkrijgen.

Leave a Reply